OBXECTIVOS

As axudas desta convocatoria teñen como obxectivo o desenvolvemento de enerxías
renovables, concretamente o autoconsumo e o almacenamento eléctrico no sector servizos
e noutros sectores produtivos e contribuir al proceso de reconstrucción de las economías europeas en el mundo posterior a la pandemia y la crisis económica causadas por la COVID-19.